Familierecht

Wat valt onder het familierecht? - Over het algemeen wordt het familierecht aangeduid als 'personen- en familierecht'. Alle wetten die dit rechtsgebied betreffen staan beschreven in het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek is opgedeeld in tien verschillende boeken, waarvan het eerste boek de titel 'personen- en familierecht' draagt. Zoals deze benaming doet blijken, omvat dit rechtsgebied de wetten die betrekking hebben op het familieleven, alsmede de persoon zelf. Hierbij zijn de hoofdthema's: geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding. Ook naamsverandering en handelingsonbekwaamheid zijn onderwerpen die worden behandeld. Men zou denken dat het erfrecht eveneens deel uitmaakt van het familierecht. Echter is het erfrecht in een apart boek, namelijk burgerlijk wetboek vier, opgenomen. Hierdoor is het aannemelijk dat het door de wetgever als twee aparte rechtsgebieden wordt beschouwd. Om deze reden zal deze tweedeling worden aangehouden, waardoor de rest van deze tekst specifiek betrekking zal hebben op hetgeen onder personen- en familierecht valt, volgens het burgerlijk wetboek.

Inhoud van het personen- en familierecht - Het familierecht bevat een gedetailleerde omschrijving en uitwerking van de verschillende thema's. Bijvoorbeeld met betrekking tot het huwelijk. Niet alleen wordt er in het wetboek beschreven wie in het huwelijk kunnen treden, ook worden de uitzonderingsgevallen behandeld. Denk hierbij aan de minderjarige, of de onder curatele gestelde. Naast het huwelijk, de gemeenschap van goederen, en het geregistreerd partnerschap, wordt ook de echtscheiding gedetailleerd behandeld. Adequate wetgeving met betrekking tot dit onderwerp is van uiterst belang. Vanzelfsprekend opdat het proces zo soepel mogelijk kan verlopen, maar daarnaast ook zodat men weet waar men aan toe is qua rechten en plichten. Tot slot is waarschijnlijk het meest basale onderwerp in het wetboek de familierechtelijke betrekkingen. Specifiek wordt behandeld in welke gevallen, welke personen wettelijk de ouders zijn van het kind. Hierbij worden in het bijzonder zaken als adoptie, erkenning, en ouderlijk gezag uitvoerig besproken.

Ontwikkelingen binnen het familierecht - Zoals eerder beschreven, omvat het familierecht veel uiteenlopende thema's die van enorme invloed kunnen zijn op het privéleven van ons allemaal. Het is om deze reden dat veel van deze wetgeving met de tijd mee verandert. De invoering van het geregistreerd partnerschap is hier een voorbeeld van, alsmede de erkenning van een huwelijk gesloten door twee personen van hetzelfde geslacht. Één van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied is het duomoederschap, geldig sinds april 2014. Door uitbreiding van artikel 1:198 BW geldt nu voor vrouwen die samen middels donorbevruchting een kind krijgen, automatisch dat beide vrouwen juridische moeder van het kind zijn. Alhoewel de samenlevingsovereenkomst nog niet in het burgerlijk wetboek vastgelegd is, is het zeker niet ondenkbaar dat ook dit in de toekomst onderdeel zal uitmaken van het familierecht. 
Benieuwd of anders wel op zoek naar een verantwoordelijke en zorgvuldige advocatenkantoor (in Valkenswaard) dat zich specialiseert in familierecht, kijk dan eens op de site van TRC Advocaten.

Over ons

Recht, advocatuur en juridisch advies

Aangenaam mijn naam is Eric. Ik ben 39 jaar oud en ben altijd werkzaam geweest als juridisch medewerker. Nu is dit een eerzaam beroep, maar hetgeen ik nu dagelijks doe bevalt mij nog veel beter. Ik vind het leuk om mensen online van juridisch advies te voorzien en te helpen bij bijzondere rechtsgeschillen. Dit doe vanzelfsprekend als betrokken jurist zijnde. Ik help graag bij het geven van goede adviezen die mensen echt vooruit kunnen helpen, dit maakt hun blij en ik wordt er ook blij van. Ik geloof dat juridisch advies voor iedereen toegankelijk moet zijn om inzage te krijgen in de wereld van het recht en de advocatuur. Daarom help ik graag mensen die problemen met recht en juridisch advies nodig hebben door ze te aanwijzingen en verwijzingen te geven in mijn blog!

Archief

Zoeken