Advocaat arbeidsrecht

Arbeidsrecht advocaat - Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u te maken krijgt met een advocaat in het arbeidsrecht. Wat is echter precies het arbeidsrecht? En hoe kan een advocaat u bijstaan? Dat zullen we in het onderstaande artikel beschrijven. 

Wat is het arbeidsrecht? - Het arbeidsrecht gaat over het recht dat te maken heeft met de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Een werknemer is iemand die zich tot een werkgever verbindt een prestatie te verrichten via een arbeidsovereenkomst. Als tegenprestatie voor het werk onder de gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer loon. Het arbeidsrecht bestaat uit het individueel en collectief arbeidsrecht. Bij het individuele arbeidsrecht gaat het om de verhouding tussen de werkgever en werknemer die zij individueel met elkaar hebben afgesproken. Bij het collectief arbeidsrecht gaat het om afspraken voor groepen in bijvoorbeeld de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao). 

De geschiedenis van het arbeidsrecht - Voor de huidige regelgeving, stond het de werkgever en werknemer vrij allerlei voorwaarden in het contract op te nemen. Er ontstond zo een groot machtsverschil. De werkgever had immers veel macht om allerlei contractsvoorwaarden op te nemen, waar de werknemer zich niet tegen kon verdedigen. Daarom zijn er in de loop der tijd, door middel van wetgeving, beperkingen aan deze contractvrijheid gesteld. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw was er vrijwel geen contractvrijheid meer vanwege de verregaande bescherming. Hierbij moet je denken aan bescherming tegen ontslag en ziekte. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de verhouding van de welvaart veranderde in Nederland. De werknemer kon immers rekenen op meer zekerheid in zijn werkverhouding. Hij kon niet zomaar zonder opgaaf van redenen ontslagen worden, en de werkomstandigheden werden verbeterd. 

Wat doet een arbeidsrecht advocaat? - Ondanks dat er een verregaande bescherming is, betekent dit niet dat er zich geen conflicten meer in de werksituatie kunnen voordoen. Een werknemer kan bijvoorbeeld worden ontslagen. Een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in deze tak van het arbeidsrecht, kan u met zijn deskundigheid hierbij helpen. Doordat deze expert continue in dit vakgebied bezig is, kan hij of zij u beter helpen, omdat men beter op de hoogte is van de vernieuwingen in de rechtspraak en literatuur. Een arbeidsrecht advocaat kan u dus adviseren en bijstaan in rechtszaken die te maken hebben met een ontslag, op staande voet dan wel vanwege bedrijfseconomische redenen. Ook kunnen zij adviseren bij het opstellen van arbeidscontracten. Als er een gang naar de kantonrechter nodig is, kunnen zij u ook bijstaan. Verder adviseren zij ook bij UWV procedures. Als u dus een probleem met uw werkgever heeft, kunt u dus met een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht oplossen.

Over ons

Recht, advocatuur en juridisch advies

Aangenaam mijn naam is Eric. Ik ben 39 jaar oud en ben altijd werkzaam geweest als juridisch medewerker. Nu is dit een eerzaam beroep, maar hetgeen ik nu dagelijks doe bevalt mij nog veel beter. Ik vind het leuk om mensen online van juridisch advies te voorzien en te helpen bij bijzondere rechtsgeschillen. Dit doe vanzelfsprekend als betrokken jurist zijnde. Ik help graag bij het geven van goede adviezen die mensen echt vooruit kunnen helpen, dit maakt hun blij en ik wordt er ook blij van. Ik geloof dat juridisch advies voor iedereen toegankelijk moet zijn om inzage te krijgen in de wereld van het recht en de advocatuur. Daarom help ik graag mensen die problemen met recht en juridisch advies nodig hebben door ze te aanwijzingen en verwijzingen te geven in mijn blog!

Archief

Zoeken