Wanneer je door het toedoen van iemand anders letselschade oploopt, dan heb je de mogelijkheid om de geleden schade te verhalen bij de aansprakelijke partij. Je kunt bijv